Friday, April 10, 2020

கடை பிடிக்க வேண்டும்


கடை பிடிக்க வேண்டும்

கடைப்பிடிக்க வேண்டியதைக்
கடை பிடிக்க வேண்டுமென்று
கடை பிடித்துத் தமிழழிவைக்
கூவி விற்பார் சிலரிங்கு

முறையாகத் தமிழ் கற்றுச்
சொற்புணர்ச்சி அறிந்துகொண்டு
இலக்கணமாய் எழுதிவர
இயலவில்லைச் சிலருக்கு

சாகாதோ தமிழென்று
கொலை வெறியோடொரு கூட்டம்
காத்திருக்கும் வேளையிலே
அவருக்குக் கைகொடுத்துக்
களமிறங்கிப் பணியாற்றும்
கோடாலிக் காம்புகளின்
கோலமதைப் பாருங்கள்


ஊக்கிகள்:
கட்டி போட்டாயா
கேள்வி பட்டு
கடைபிடித்து
அடைப்பட்டு

No comments: